{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کشف باستانی
  • گروهی از دانشمندان با مطالعه جمجمه یکی ار نیاکان انسان که حدود 3.8 میلیون سال پیش زندگی می کرده، توانستند جمجمه را به طور کامل بازسازی کنند، این امر برای مطالعه تکامل انسان از اهمیت زیادی برخوردار است.

  • آثار کشف شده در محله والمان تبریز قطعا می‎تواند بخشی از تبریز قدیم باشد، گفت: هنوز ماهیت این آثار مشخص نشده است، اما ظاهر این سازه به کانال قنات شباهت دارد و احتمال ضعیف نیز وجود دارد که این سازه مناره باشد

  • آقای لوکینگ گفته: زمین را چند اینچی کندم و بعد این شی پیدا شد. وقتی که گل ولای دور و برش رو کنار زدم، اول پشتش رو دیدم، اما بعد که برگردوندمش چشمم به کنده کاری‌هاش افتاد. بعدش نشستم و برای چند لحظه‌ای نگاهش کردم. خیلی خوبه که چیزی با ارزشی پیدا کنی.

  • گروه بین المللی دانشمندان در فیلیپین بقایای نوع ناشناخته ای از انسان های اولیه را پیدا کرد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر