کرایه حمل بار
  • رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس:

    کاظم زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس گفت: بالا رفتن کرایه حمل و نقل کالا و بار به دلیل افزایش نرخ بنزین…

عناوین بیشتر