{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کالاهای غیرنفتی
  • موهای سرش همگی سفید شده است. کیف سامسونت قدیمی‌اش را دارد و هرجلسه‌ای که می‌رود همراهش است. کت و شلوار می‌پوشد و عینکی با فرم بزرگ دارد. طی چند سال گذشته وقتش را صرف تاسیس انجمنی برای مبارزه با فساد کرده و عده‌ای دانشجو را سرگرم تدوین مقالاتی علمی و گاهی آماری برای ترویج ایده فسادستیزی می‌کند.

  • صادرات صنایع دستی به گفته معاون صنایع دستی کشور به رغم شرایط سخت اقتصادی و سنگ اندازی‌های امریکا با رشد سه درصدی رو به رو شده است.

  • با نزدیکی هر چه بیشتر نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، صف متقاضیان دریافت ارز از دولت در قالب این سامانه کاهش یافته و اکنون، قیمت بازار آزاد با دولتی نزدیک شده است.

  • حجم صادرات چین ٢٨ و آمریکا ٢١برابر ایران است. این درحالی است که روسیه ٨برابر، کانادا ٧برابر و سنگاپور ٦برابر ایران کالا به جهان صادر می‌کنند البته این در شرایطی است که از جمعیت این کشورها و مقایسه آن با ایران صرف‌نظر کنیم.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر