کالاهای غیرضروری
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط جنگ اقتصادی مدیریت منابع و مصارف ارزی امری ضروری است و با کنترل واردات غیر…

  • کمیته‌ای برای بررسی کالاهایی با ظرفیت ساخت داخل تشکیل شده که به گفته فعالان اقتصادی، این کمیته برای اضافه کردن کالاهای…

عناوین بیشتر