پلاسمای خون

  • رئیس سازمان انتقال خون نسبت به فعالیت مراکز جمع‌آوری پلاسما در حاشیه تهران و پلاسما فروشی هشدار داد.

  • پدیده خون‌فروشی چند وقتی است که در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران رونق پیدا کرده است، به‌طوری که در برخی از خانواده‌ها به…

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ