{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پرواز های هنگ کنگ
  • همزمان با شدت گرفتن تظاهرات در هنگ کنگ تمامی پروازهای این منطقه لغو شد دولت چین نیز اعلام کرد در جنبش اعتراضی خشونت‌بار اخیر در این منطقه علیه دولت محلی، «نشانه‌هایی از تروریسم» مشاهده می‌شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر