{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ویروس جدید
  • معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور جزییات ویروس جدید با نام هانتا ویروس را تشریح کرد.

  • معاون بهداشت وزیر بهداشت از رصد اطلاعات ویروس جدیدی که در چین منجر به مرگ یک نفر شد خبر داد.

  • طبق گزارش‌های علمی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، اعضای گروه پاتوژن‌های ویروس هانتا اغلب از طریق جوندگان منتقل…

  • دستپاچگی حول بیدادگری ویروس جدید در جهان سبب شد، بشریت جهت پیروزی بر آن کل مساعی خود را بسیج کند.

عناوین بیشتر