وظیفه
  • مشمولان متاهل بخوانند؛

    رییس اداره سرباز سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدمت کارکنان وظیفه متأهل دو ماه کاهش یافت.

عناوین بیشتر