هلدینگ صدرتامین
  • اولین نشست خبری رسانه‌های استان فارس با هلدینگ صدرتامین؛

    اولین نشست خبری اصحاب رسانه استان فارس به همراهی نادر رضایی منش مدیر عامل شرکت لعابیران و محسن بیدی مدیر روابط عمومی…

  • با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور صورت گرفت؛

    معاون علمی و فناوری رییس جمهور با حضور در مرکز شتاب دهنده صدر فردا‌، شتاب‌دهنده تخصصی حوزه معدن و متالوژی را افتتاح کرد.

عناوین بیشتر