نمایندگی سایپا
  • سایپا در اقدامی تحسین برانگیز با نمایندگی متخلف به شدت برخورد کرد. در این ویدیو جوابیه رسمی سایپا به انتشار ویدیوی ضرب…

عناوین بیشتر