{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مهاجرت پزشکان
  • پرداخت نشدن معوقات پزشکان در بیمارستان‌های دولتی باعث عدم تمایل برخی از آنها به ادامه فعالیت در بیمارستان‌های دولتی شده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: پرداخت نشدن معوقات باعث مهاجرت پزشکان بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی و حتی تا حدودی کاهش تعهد کاری آنان می‌شود.

  • بیش از ۱۱‌هزار فارغ التحصیل پزشکی در سال‌های اخیر برای دریافت شماره نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند و به نوعی مفقود شده اند؛ این آمار جدای 15 هزار پزشکی است که یا مهاجرت کرده‌اند یا در مشاغل دیگری غیر از حرفه‌پزشکی مشغول به کار هستند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر