مشاعات ساختمان
  • اگر در اجاره‌ نامه یا قرارداد خصوصی، هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد ولی مالک هزینه‌ای پرداخت نکند، مستا‌جر می‌تواند…

  • در هر ساختمان اگه تعداد مالکین بیشتر از سه نفر باشد، باید یک یا چند مدیر ‌از بین خودشان یا از خارج ساختمان انتخاب کنند.

  • مشاعات همان فضای مشترک آپارتمان است که طبیعتا اختصاصی نیست و متعلق به همه است.

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ

عناوین بیشتر