مسعود صادقی
  • مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر مطرح کرد؛

    مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: در حال حاضر با تعدیل روشنایی معابر به ۱۲۰ مگاوات از ۵۰۰ مگاوات صرفه جویی…

  • معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: خاموشی های ناشی از مه شدید و حجم زیاد رطوبت که از دیشب موجب خاموشی بخشی از…

عناوین بیشتر