{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مخارج زندگی
  • احساس می‌کنم همه درگیری‌ها و کشاکش‌های طلاق بین پسر و عروسم صوری و ساختگی است تا این گونه از مسئولیت نگهداری و سرپرستی…

  • «مهم این است که از راه حلال درآمد کسب کنی، راه و روش‌اش خیلی مهم نیست، دستفروش و مهندس ندارد.» این روزها بسیاری از…

  • اگرچه بعد از ماجرای طلاق روزهای سخت زندگی ام را فراموش کرده بودم و از نظر مالی نیز اوضاع مناسبی داشتم اما گاهی احساس…

  • متاسفانه بازنشستگان در کشور ما از وضعیت اقتصادی، روحی و اجتماعی چندان مناسبی برخوردار نیستند که این خود می‌تواند نشان…

  • ولخرج بودن همسران می تواند بسیار اعصاب خرد کن باشد. درواقع فردی نمی کند که زن ولخرجی کند یا مرد. در هر شرایطی ولخرجی…

  • گزارشی از وضعیت اقلام بهداشتی معلولان

    مانند دختران همسن و سالش پر جنب و جوش بود، سال آخری دانشگاه که برای آینده‌اش هزاران نقشه کشیده و می‌خواست کاری پیدا…

عناوین بیشتر