محمدصادق مفتح
  • قائم مقام وزیر صمت تشریح کرد؛

    انگشت شمار مدیران دولتی هستند که به آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد دارند، اکثر مدیران بر این باور هستند که اگر دولت در…

عناوین بیشتر