محصولات شیلاتی
  • افت قیمت آبزیان با کاهش تقاضا؛

    روند افت قیمت آبزیان که با کاهش قدرت خرید مردم از سال قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد و افت تقاضای فصلی در تابستان بر…

عناوین بیشتر