مجتمع تجاری تیراژه
  • رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران عنوان کرد

    رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از وقوع تخلفات گسترده در مجتمع تجاری - اداری تیراژه واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی…

عناوین بیشتر