متروی پرند
  • عضو شورای شهر تهران:

    رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از تعیین تکلیف تکمیل پروژه ساخت متروی پروند خبر داد.

  • مدیرعامل متروی تهران مطرح کرد:

    مدیرعامل شرکت مترو تهران توضیحاتی درباره سرانجام ساخت مترو پرند ارائه کرد‌.

عناوین بیشتر