{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مالیات ستانی
  • بدون تردید در شرایط حساس فعلی و در روزهایی که امریکا با تمام ابزارهای اقتصادی و ارتباطی‌اش جریان سیال اقتصاد و بازرگانی کشور را تحت شدید‌ترین نظام تحریمی قرار داده؛ بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش دامنه‌های مالیاتی کشور مهم‌ترین راهکاری است که اقتصاد ایران از طریق آن می‌تواند از گردنه‌های سخت پیش رو عبور کند.

  • چند روز پس از تدوین آیین‌نامه استخراج رمزارزها که در آن وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی تعیین مجوزهای استخراج رمز ارزها شناخته شده، پژوهشی تازه با نگاهی عمیق‌تر ماجرای رمز ارزها و حضور ایران در این عرصه را بررسی کرده است.

  • معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح طرحهای مالیاتی ۳گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه گفت: برای مالیات‌ستانی از فعالیتهای اختلال‌زای اقتصادی بایستی ابتدا یک‌سری تغییرات ساختاری در اقتصاد اجرا شود.

  • مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در توییتی نوشت: تغییر جدید در فرآیند مالیات ستانی منجر به حذف ممیزمحوری و حذف شیوه علی الراس خواهد شد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر