قیمت گردو
  • تویسرکان را همه با گردو‌هایش می‌شناسند، در این شهر و روستاهای اطراف آن، هر شغلی که داشته باشی در نهایت کار و زندگی‌ات…

  • بادام تولیدی جوابگوی مصرف نیست؛

    تابستان فصل رکود سنتی بازار آجیل است. هیچ فروشنده‌ای انتظار ندارد رونق و گرمی بازار پاییز و زمستان، مخصوصا آذرماه و شب…

عناوین بیشتر