قیمت نفت آمریکا
  • سقوط ۱۶درصدی قیمت نفت آمریکا؛

    بعد از انتشار آماری مبنی بر کاهش مصرف انرژی در آمریکا به کمترین میزان در ۱۶ سال گذشته و افزایش ذخیره‌سازی نفت بر روی…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر