قیمت مسکن 1400
 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  در گزارش پیش رو به بررسی قیمت برخی از واحدهای ۶٠متری که در سطح آژانس‌های املاک تهران برای فروش فایل شده است خواهیم پردا…

 • خانه‌های نوساز نازی آباد از متری ۲۲ و خانه‌های قدیمی آن از متری ۱۶میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  در گزارش پیش رو به بررسی قیمت واحدهای ۱۰۰متری که در تهران به فروش گذاشته شده است، می‌پردازد.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  گزارش پیش رو به بررسی قیمت واحدهای ۷۰متری که در آژانس‌های‌ املاک سطح شهر تهران، برای فروش فایل شده، پرداخته است؛

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  گزارش پیش رو به بررسی قیمت واحدهای قدیمی که طی بهمن ماه سال جاری در منطقه۶ شهرداری تهران معامله شده است، می‌پردازد.

عناوین بیشتر