قیمت مسکن در پایتخت
  • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

    در گزارش پیش رو به بررسی قیمت برخی از واحدهای ۶۰متری که در آژانس‌های املاک تهران فایل شده است، خواهیم پرداخت.

عناوین بیشتر