قیمت سمند امروز
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند سورن ELX امروز در بازار آزاد به ۲۳۰میلین تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX ساده امروز در بازار آزاد به ۱۸۴میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX ساده امروز در بازار آزاد به ۱۹۱میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX ساده امروز در بازار به ۱۹۸میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند سورن ELX امروز در بازار آزاد به ۲۵۵میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX ساده امروز در بازار آزاد به ۱۹۷میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز امروز در بازار آزاد به ۲۸۰میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند LX EF۷ امروز در بازار آزاد به ۲۵۰میلیون تومان رسید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند سورن ELX امروز به ۲۵۸میلیون تومان رسید.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت سمند ال ایکس ساده امروز به ۱۸۳میلیون تومان رسید.

عناوین بیشتر