قیمت زرشک
  • خراسان جنوبی با ۲۱ هزار تن زرشک ،قطب تولید این محصول منحصر به فرد در کشور است و طی سال گذشته و امسال به دلیل شرایط…

  • گزارش میدانی اقتصاد آنلاین از قیمت مواد خوراکی در بازار تهران؛

    اقتصاد آنلاین - مریم شریفی: قیمت انواع زرشک در بازار تهران به شرح جدول زیر است.

  • برداشت زرشک از سطح مزارع زیرکشت این محصول در روستاها و مناطق مختلف خراسان جنوبی آغاز شده است. زرشک یکی از محصولات…

عناوین بیشتر