قیمت جهانی یورو
  • در طی ۴ ماه گذشته؛

    امیدها نسبت به حصول توافق در اتحادیه اروپا برای ارائه بسته کمک اقتصادی در این قاره باعث شد تا ارزش یوور در معاملات…

عناوین بیشتر