قبض کاغذی
  • به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز در حال حاضر قبوض کاغذی برای مشترکان گاز حذف شده و تنها در موارد خاص و با درخواست مشترکان…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر