قارچ سفید
  • شیوع کرونا از یک‌سو و وضعیت نامناسب اقتصادی مردم از سوی دیگر تقاضا برای خرید قارچ را کاهش داده و سرانه مصرف این ماده…

  • نتایج پژوهش محققان نشان داد:

    نتایج پژوهش محققان نشان می‌دهد که ساخت تولید کیف،کفش و لباس از قارچ‌ می‌تواند یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای چرم…

  • رشد تولید و عرضه و کاهش قدرت خرید مردم زمینه افت میزان مصرف و ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار انواع قارچ خوراکی بسته‌بندی و…

  • محققان دریافتند قارچ های دارای کلاهک سفید می توانند با بهبود اجتماع میکروبی روده همانند پری بیوتیک عمل کرده و عملکرد…

عناوین بیشتر