فولاد ساز
  • با اصلاح فرایندها و بازرسی‌های مناسب محقق شد؛

    احمـــدرضـــا بخشایی، رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا از رکورد عمر نسوز پاتیل شمارۀ ۱۳ با آجر منیزیت کربن به…

  • با اصلاح فرایندها و بازرسی‌های مناسب محقق شد؛

    احمـــدرضـــا بخشایی، رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا از رکورد عمر نسوز پاتیل شمارۀ ۱۳ با آجر منیزیت کربن به…

  • ارزش صادرات ۱۰ ماهه ۹۷ چدن، آهن و فولاد (بر اساس سرفصل های گمرک) به بیش از سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسید که در…

عناوین بیشتر