فملی
 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۲۷)

  فملی امروز با افت پنج درصدی قیمت ۱۲,۴۷۰ریال را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۷۳میلیون برگه سهم…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۲۴)

  فملی امروز با افت یک و نیم درصدی قیمت ۱۳,۰۶۰ریال را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۵۰میلیون برگه…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۲۰)

  فملی امروز با رشد یک درصدی قیمت ۱۳,۸۰۰ریال را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۸۰میلیون برگه سهم…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۰۹)

  فملی امروز با افت نیم درصدی قیمت ۱۳,۸۷۰ریال را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۱۲۵میلیون برگه سهم…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۶.۰۷)

  فملی امروز با افت دو درصدی قیمت ۱۴,۲۲۰ریال را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۱۹۵میلیون برگه سهم…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۵.۲۴)

  فملی امروز با رشد حدود یک درصدی قیمت ۱۴,۴۳۰را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۸۰میلیون برگه سهم…

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۵.۲۰)

  فملی امروز با رشد حدود چهار درصدی قیمت ۱۴,۵۸۰را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۱۳۰میلیون برگه سهم…

 • اگر سهام فملی دارید، بخوانید(۱۷ مرداد)

  قیمت سهام شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران در آخرین معاملات خود نسبت به روز گذشته با افت مواجه شد و به ۱۳۹۰تومان رسید.

 • سهامداران فملی بخوانند (۱۴۰۰.۰۵.۱۶)

  فملی امروز با افت دو درصدی قیمت ۱۳,۸۵۰را ثبت کرد. همچنین حجم معاملات امروز این سهم به بیش از ۷۵میلیون برگه سهم عبور کرد…

 • اگر سهام فملی دارید، بخوانید (۱۲ مرداد)

  سهام شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران، در معاملات امروز سبزپوش شد و بیش از یک درصد رشد کرد. همچنین فملی شاهد خروج پول…

عناوین بیشتر