فلرز زرد
  • طلا همچنان در ماه دسامبر به پیشروی خود به سوی مرز ۱۹۰۰ دلاری ادامه می‌دهد و در این مسیر در دو روز گذشته حدود ۵/ ۱ درصد…

عناوین بیشتر