{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
فقر شهری
  • به تازگی فرشاد مومنی اقتصاددان با اشاره به افزایش عدم تعادل منطقه‌ای گفته است که از سال ۱۳۹۲ تا امروز سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت فقرای شهری ما افزوده شده است. او همچنین با انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی ناسنجیده، معتقد است این سیاست‌ها به نابرابری‌های ناموجه دامن زده است.

  • آن‌قدر اوضاع قمر در عقرب شده که حتی اقشار کم‌درآمد به تقسیم خانه‌ها برای یافتن سرپناه، پناه آورده‌اند.

  • مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ‌منظور جلب ‌توجه جامعه بین‌المللی به مساله«شهرنشینی جهانی» و «نقش و اهمیت خدمات پایه شهری در توسعه اجتماعی و اقتصادی» از سال 2014 به‌ واسطه قطعنامه GA 31 اکتبر هر سال را به‌ عنوان روز جهانی شهرها (WCD) تعیین کرده است.

عناوین بیشتر