فعالیت‌های اقتصـادی
  • در بهار ۱۳۹۹ و براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ به منفی ۲.۸ درصد و نرخ رشد…

عناوین بیشتر