فروش نفت سلف
  • رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد؛

    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر نفت از توقف فروش نفت سلف خبر داد.

  • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: هیچ مجوزی برای فروش سلف نفت در بودجه ۹۹ وجود ندارد.

عناوین بیشتر