فروش اموال منقول
  • فروش اموال منقول و غیر‌منقول دولت از درآمدهای نفتی سال ۹۹ پیشی خواهد گرفت؛ این تصمیم بودجه‌ای است که دولت برای پوشش…

عناوین بیشتر