فاز دوم هدفمندی یارانه
  • محسن رنانی عنوان کرد:

    اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در وضعیت فعلی بسیار خطرناک و نامعقول است؛ بنابراین اگر دولت مصمم به آن است اشکالی…

  • شوک درمانی توصیه "واشنگتنی" است

    نشست بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها با نگاهی به تجربه گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور جمشید…

  • حسین راغفر تحلیل می‌کند؛

    وزیر اقتصاد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: با اجرای این فاز علاوه بر اینکه…

عناوین بیشتر