{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
غول تهران
  • چند وقتی می‌شود که به خاطر وزن زیادش به «غول» معروف شده است. غولی که درنهایت ‏قاتل شد و به دلیل مرام و رفاقت دست به یک…

عناوین بیشتر