علی نظافتیان
 • علی نظافتیان با اشاره به دو رای دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، گفت: بانک‌ها از توافق یا ستاندن سود…

 • دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری توضیح داد؛

  دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف…

 • دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح کرد؛

  با توجه به اینکه طرحی جدید برای بانکداری در مجلس دهم با انتقاداتی مواجه شد اما گفته می‌شود که در دستور کار مجلس فعلی…

 • دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت:

  دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بانک‌ها در بازار ارز را تشریح کرد و گفت: فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم…

 • دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها مطرح کرد؛

  با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارزهای صادراتی که طبق آن کلیه صادرکنندگان باید ۸۰درصد ارز حاصل از…

عناوین بیشتر