طرح ملی تولید و عرضه مسکن
  • معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

    معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: افتتاح هر دو پروژه اولویت‌دار (طرح اقدام ملی مسکن و…

  • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ثبت نام طرح ملی مسکن را آغاز کرد و در گام اول به صورت پایلوت در کرمان ثبت نام به عمل آمده است.

عناوین بیشتر