طرح تفصیلی منطقه 22
  • معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشریح کرد:

    معاون شهرسازی شهردار تهران در مورد جزییات طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ که به تازگی در شورای شهر به تصویب رسید توضیحاتی را…

عناوین بیشتر