طب سالمندی
  • رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت مطرح کرد؛

    گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هر بار بستری شدن سالمند در مرکز درمانی نزدیک به دو میلیون تومان برای نظام سلامت…

  • در افراد بالای ۶۵ سال از هر دو نفر یک نفر ویتامین «دی» و از هر چهار نفر نیز یک نفر ویتامین «بی ۱۲» کمتر از حد طبیعی دار…

  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر تغییر هرم جمعیتی از ضرورت توجه بیشتر به رشته "طب سالمندی" گفت.

عناوین بیشتر