صنعت نیشکر
  • معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹را…

  • گزارش میدانی از اعتصاب کارگران و پرونده‌های قضائی که باز شد

    هفت‌تپه از آغاز شهریور، شاهد اعتصاب چند هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. اعتصابی که در سال‌های اخیر و پس…

  • شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش استان خوزستان مدتی است که به دلیل تجمعات کارگرانش در اعتراض به…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر