{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
شرکت های بیمه ای
  • مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو اعلام کرد: اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه ای الزامی بوده واساسنامه شرکت بیمه تجارت نو هم بر اساس آیین نامه حاکمیت شرکتی تغییر یافته است.

  • سرعت رشد بازار بیمه‌ای کشور چین در سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده است. این صنعت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۲۰۰ درصد رشد داشته است. در همین زمان بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای این کشور در تلاش بوده‌اند که کنترل دولت را بر این صنعت کاهش دهند تا شفافیت کار ارتقا پیدا کند و شرکت‌ها را در معرض مطالبات بازار و سهامداران خود قرار دهند.

  • بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای یکی از حوزه‌های کمتر رونق یافته در حوزه فعالیت‌های زغال‌سنگ است و به دلیل میزان ریسک بالای معدنکاری زیرزمینی تعدادی زیادی از شرکت‌های بیمه در این زمینه ورود چندانی پیدا نکرده و یا بسته‌های بیمه‌ای ارائه شده از سوی آنها بسیار پرهزینه است، به همین دلیل بیمه مسئولیت مدنی در اغلب معادن کوچک و متوسط جایگاهی ندارد.

  • رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان چهارمحال و بختیاری اظهارکرد که "شورای هماهنگی و شرکت‌های بیمه‌ای به دنبال تعرفه‌هایی هستند که زود بازده باشد و تعرفه‌های بیمه‌های عمر و زندگی را به صورت منطقه‌ای مشخص کنند تا از این طریق بتوان ضریب نفوذ بیمه را بیشتر کرد و هم بتوان پوشش‌های جانبی بیشتری داشته باشد."

  • رئیس شعبه شرکت بیمه میهن در استان خراسان جنوبی، مهمترین معضل صنعت بیمه در استان خراسان جنوبی را رقابت‌های ناسالم عنوان کرد و افزود: گسترش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه‌ای و شعب آنها سبب شده که شرکت‌ها تن به رقابت‌های غیرسالم داده و در نهایت با ارئه نرخ‌های غیرفنی و غیرکارشناسی سبب تضعیف شرکت متبوع خود شوند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر