شبنم نعیمی
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۰۲۱۶ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۳۴ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۳۹۴…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۷۴۴۴ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۱۵ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۴۸۳…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۱۸۷۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۰۸ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۶۹۵…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۱۰۰۵ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۵۱ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۷۵۳…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۱۲۵۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۰۰ نفر جان باختند. همچنین حال ۵۰۱۵…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳۹۳۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۳۱۰ نفر جان باختند. همچنین حال ۵۱۷۳…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۲۴۸۸۶ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۳۸۸ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۹۹۱…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۵۹۲۴ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۸۲ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۶۸۶…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۶۱۱۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۹۸ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۸۲۹…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۶۰۷۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۱۰ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۹۰۱…

عناوین بیشتر