شبنم نعیمی
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳.۳۲۱ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۳۷۱نفر جان باختند. همچنین حال۵.۸۵۲…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۲۹۵۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۳۸۹نفر جان باختند. همچنین حال۵.۸۵۹…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته۱۳.۴۰۲ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۳۹۱ نفر جان باختند. همچنین حال۵.۸۶۸…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران در ۱۰ماهه سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳.۸۴۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۴۶۹ نفر جان باختند. همچنین…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳.۷۲۱ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۴۸۳ نفر جان باختند. همچنین…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۲.۴۶۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۴۵۳ نفر جان باختند. همچنین حال۵.۸۱۲…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳.۰۵۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۴۷۵ نفر جان باختند. همچنین حال۵.۷۹۶…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته۱۲۹۳۱مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۴۳۱ نفر جان باختند. همچنین حال۵.۷۷۸…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۳۲۶۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۴۷۹ نفر جان باختند. همچنین حال…

عناوین بیشتر