شامخ اقتصاد
  • شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه امسال به ۷۷/ ۴۷ واحد رسیده که همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد؛ اما شدت…

  • شامخ صنعت در آبان‌ماه به ۶۳/۴۷ واحد تنزل کرد؛

    شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌ماه روی عدد ۶۳/۴۷ ایستاد. شامخ صنعت آبان‌ماه که طی هفت ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر…

  • نتایج نهمین دوره شاخص مدیران خرید از عقبگرد شامخ اقتصاد و صنعت حکایت دارد. شامخ کل اقتصاد در خرداد‌ماه امسال ۴۱/ ۴۸…

عناوین بیشتر