{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سوزش گلو
  • سندرم سوزش دهان یک اختلال دردناک است. این شرایط موجب درد و سوزش یا احساس سوزن سوزن شدن در گلو و اطراف دهان می‌شود.

عناوین بیشتر