سوریه و ترکیه
  • بر اساس آمارهای تجارت خارجی؛

    بررسی آمارهای تجارت خارجی سوریه در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ایران و ترکیه به ترتیب نهمین و اولین شریک تجاری این کشور…

عناوین بیشتر