ساختار بودجه‌ریزی
  • نمایندۀ اقتصاددان مجلس

    نمایندۀ اقتصاددان مجلس می‌گوید: مجلس در موضوع بودجه ۳ماه وقت می‌گذارد تا یک خانۀ نیمه‌خراب تحویل بگیرد و خراب‌تر تحویل…

عناوین بیشتر