{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
رئیس کل گمرک ایران
  • رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال را ۷۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ارزش این کالاها ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است.

  • رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه پروانه خروج موقت خودروهای شخصی زائران، به صورت الکترونیکی صادر می شود و یک سال نیز اعتبار دارد، گفت: هیچ محدودیتی در خصوص صدور مجوز وجود ندارد.

  • یادداشت تفاهم کمک ۸۰۰ میلیون ینی دولت ژاپن به منظور توسعه و تجهیز گمرکات ایران، امضاء شد.

  • رئیس کل گمرک ایران با انتقاد از وجود رویه‌ها، قوانین و مدارک بسیار زیاد در تجارت بابت بازرسی های فیزیکی بیش از حد که به واسطه فضاسازی گمرک مجبور به آن شده است، از وارد کنندگان عذرخواهی کرد.

  • حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی، مهم‌ترین برنامه گمرک

    رئیس کل گمرک ایران به تشریح برنامه های مهم گمرک در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: گمرک الکترونیک، حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی مهم ترین برنامه های گمرک ایران در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر