دیبر کل سازمان ملل متحد
  • دبیرکل سازمان ملل متحد تشریح کرد؛

    دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: جنبشی امیدوارکننده برای به صفر رساندن انتشار کربن در حال شکل‌گیری است، تا ماه آینده،…

عناوین بیشتر